"צריך להתרכז באיך להשיב את החיים"
שיחות לילה
Paris