ניסיון השתקה בין עבריינים? "ניתן להניח זאת"
בן כספית ואריה אלדד
Paris