"אין ספק שהייתה שם רשלנות פושעת מבחינת האבטחה"
ספורט
Paris