"למדינות העולם לא חטפו, אנסו ורצחו - רפיח עכשיו"
ינון מגל ובן כספית
Paris