"אחד מכל שלושה חולים באפילפסיה לא מגיע לאיזון תרופתי"
אודי סגל ואלי כהן
Paris