"המדינה לא מצליחה להשתלט על המגפה הזאת"
אודי סגל ואלי כהן
Paris