"הניסיון מהעבר מלמד אותנו שלא צריך כפייה"
אודי סגל ואלי כהן
Paris