"לאסוננו קרה את מה שקרה, ואף גוף לא מתפקד"
אודי סגל ואלי כהן
Paris