"לסינוואר אין שום סיבה להסכים לעסקה החלקית"
ניסים משעל וטל שלו
Paris