"שני כלי הרכב נפגעו מהירי והמשיכו בנסיעה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris