"יש כאן יצירת דרמה מלאכותית"
ניסים משעל וטל שלו
Paris