"מציע הסכם עם ממשלת לבנון"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris