"אפשר לשפר את המיומנויות בצורה בלתי רגילה"
מיכל דליות
Paris