"רוצים לחסום? על גופתי ושיצרפו אותי ליהונתן"
ינון מגל ובן כספית
Paris