"יום העצמאות הולך להיראות אחרת לגמרי"
איריס קול
Paris