"לא לכולם מתאים הקונספט הזה של ללמוד תורה כל יום"
תחשבו טוב
Paris