אתם צריכים שהערבים בעזה יזכירו לנו שאנחנו עם אחד?
סג"ל עצבני
Paris