"אני כנראה סדין אדום של שר החינוך"
איפה הכסף
Paris