המאזינה: "קשה לי לטפל בגוף שלי בעצמי"
בראייה אחרת
Paris