"7 באוקטובר, מבחינתי, זו אופרה טרגית"
בראייה אחרת
Paris