"לא נשקפת סכנה מהמפגינים, הם אינם טרוריסטים"
גיא פלג
Paris