"נבהלתם, אתם רואים מחאה שצמחו לה שיני חלב"
אראל סג"ל
Paris