"כשאני כותבת אני יכולה להיות מי שאני רוצה"
מרסל מוסרי
Paris