"השירותים שנותנת המדינה לאנשים עם צרכים מיוחדים הם דלים"
אודי סגל ואלי כהן
Paris