"התושבים שלי הם קורבנות במשחק פוליטי"
אודי סגל ואלי כהן
Paris