"לאיראן צריך שילוב של תשובה מדינית וצבאית"
ניסים משעל וטל שלו
Paris