"רוצה בחירות? תתחיל להוליך לבחירות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris