נקמה איראנית? "חושב שביום יומיים הקרובים נדע"
ניסים משעל וטל שלו
Paris