"זה אירוע שמתחיל להיות אלים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris