"הריגת 7 עובדי הסיוע הרסה לאמריקנים את התוכניות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris