"לא זוכר מתח גדול כל כך בין איראן לישראל"
ניסים משעל וטל שלו
Paris