הילדים משחקים בחטופים? זו דרכם לשלוט במצב
מיכל דליות
Paris