"מבקשים מהילד - תסביר לי, והוא לא יודע"
מיכל דליות
Paris