"נראה שהנהג כיוון לאישה - הוטחה על מכסה המנוע שלו"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris