"ברגע שהמלחמה מתמשכת, אנחנו נבחנים בכושר העמידה"
אראל סג"ל
Paris