"לקחנו צעד אחורה מאפשרות של הגעה למתווה מוסכם"
בן כספית ואריה אלדד
Paris