"אין שום תוחלת במשא ומתן הזה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris