"בתים הרוסים, סוכות עומדות, דבר לא השתנה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris