"מתקשים להאמין שאנו חצי שנה בתוך הדבר הזה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris