"רה"מ עושה מה שאומרים בארה"ב, אך נגרר במקום ליזום"
ניסים משעל וטל שלו
Paris