"יש פדויי שבי שאין להם כסף לשלם לפסיכולוג"
ניסים משעל וטל שלו
Paris