"האירוע לא מטה את הדיון בחמאס לכאן ולכאן"
ניסים משעל וטל שלו
Paris