"לישראל יש מערכת הגנה טובה, אך לא הרמטית"
ניסים משעל וטל שלו
Paris