"ברגעים הקריטיים נשיא ארה"ב מתייצב מאחורי ישראל"
ניסים משעל וטל שלו
Paris