"המפקדים לא התייחסו לבת שלי, היא נכנסה לדיכאון"
היחידה
Paris