"יש פחות רופאים מומחים בצפון ובדרום"
למבוגרים בלבד
Paris