"הבסיס היה לא ממוגן, לא יודעת איך נתתי לה להיות שם"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris