"לא מופתע מ־7 באוקטובר"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris