"ההבדלים ביני לבין אימא שלהם הם גדולים"
מיכל דליות
Paris