"בשנה הראשונה עשינו קצת יותר ממיליון דולר"
הצ'יפסר
Paris